SOUTĚŽE

Název soutěže

S MUFLONEM POD ČEPICÍ

Předmět

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „S MUFLONEM POD ČEPICÍ“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost Pivovar Kunratice s.r.o., IČO: 03461602, se sídlem Vídeňská 405, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha 4 , zapsaná v obchodním rejstříku.

Podmínky

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet Facebooku nebo Instagramu, je starší 18 let a má trvalé bydliště v České republice.

Do soutěže se obvykle můžete zapojit přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním či zasláním soutěžního příspěvku. Přesný pokyn naleznete v soutěžním příspěvku.

Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a v rámci jedné soutěže má nárok jen na jednu výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Výhra

Výherci budou vyzváni, aby kontaktovali organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook s kontaktními údaji.

Nepřihlásí-li se výherce do 5 kalendářních dnů ode dne vyhlášení, propadá výhra organizátorovi.

O přesném způsobu předání výhry budou výherci informováni soukromou zprávou na Facebooku.

Organizátor neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu pro dodání výhry, ani že si svou výhru řádně a včas nevyzvedl u zvoleného poskytovatele přepravních služeb. V takových případech výhra propadá Organizátorovi bez jakékoli náhrady.

Na výhru nevzniká právní nárok, není možné ji vyplatit v penězích. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

Autorská práva

V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zde zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil.

Účastník odesláním soutěžního příspěvku výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele, územně neomezenou.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Pravidla

Tato pravidla Vám budou dostupná po dobu trvání této soutěže a dále 30 dní ode dne ukončení soutěže. Vyhrazujeme si právo tato pravidla kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit. V takovém případě jsou změna pravidel či ukončení soutěže účinné okamžikem jejich zveřejnění.

Název soutěže

LETNÍ SOUTĚŽ

Předmět

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Letní soutěž“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost Pivovar Kunratice s.r.o., IČO: 03461602, se sídlem Vídeňská 405, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha 4 , zapsaná v obchodním rejstříku.

Podmínky

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet Facebooku nebo Instagramu, je starší 18 let a má trvalé bydliště v České republice.

Do soutěže se obvykle můžete zapojit přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním či zasláním soutěžního příspěvku. Přesný pokyn naleznete v soutěžním příspěvku.

Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a v rámci jedné soutěže má nárok jen na jednu výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Výhra

Výherci budou vyzváni, aby kontaktovali organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook s kontaktními údaji.

Nepřihlásí-li se výherce do 5 kalendářních dnů ode dne vyhlášení, propadá výhra organizátorovi.

O přesném způsobu předání výhry budou výherci informováni soukromou zprávou na Facebooku.

Organizátor neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu pro dodání výhry, ani že si svou výhru řádně a včas nevyzvedl u zvoleného poskytovatele přepravních služeb. V takových případech výhra propadá Organizátorovi bez jakékoli náhrady.

Na výhru nevzniká právní nárok, není možné ji vyplatit v penězích. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

Autorská práva

V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zde zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil.

Účastník odesláním soutěžního příspěvku výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele, územně neomezenou.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Pravidla

Tato pravidla Vám budou dostupná po dobu trvání této soutěže a dále 30 dní ode dne ukončení soutěže. Vyhrazujeme si právo tato pravidla kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit. V takovém případě jsou změna pravidel či ukončení soutěže účinné okamžikem jejich zveřejnění.

Název soutěže

VELIKONOCE S MUFLONEM

Předmět

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Velikonoce s Muflonem“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost Pivovar Kunratice s.r.o., IČO: 03461602, se sídlem Vídeňská 405, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha 4 , zapsaná v obchodním rejstříku.

Podmínky

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet Facebooku nebo Instagramu, je starší 18 let a má trvalé bydliště v České republice.

Do soutěže se obvykle můžete zapojit přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním či zasláním soutěžního příspěvku. Přesný pokyn naleznete v soutěžním příspěvku.

Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a v rámci jedné soutěže má nárok jen na jednu výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Výhra

Výherci budou vyzváni, aby kontaktovali organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook s kontaktními údaji pro zaslání výhry.

Nepřihlásí-li se výherce do 5 kalendářních dnů ode dne vyhlášení, propadá výhra organizátorovi.

O přesném způsobu předání výhry budou výherci informováni soukromou zprávou na Facebooku. Výhru pošleme nejpozději do 30 dnů od přihlášení výherce.

Organizátor neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu pro dodání výhry, ani že si svou výhru řádně a včas nevyzvedl u zvoleného poskytovatele přepravních služeb. V takových případech výhra propadá Organizátorovi bez jakékoli náhrady.

Na výhru nevzniká právní nárok, není možné ji vyplatit v penězích. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

Na každých 100 zúčastněných soutěžích vylosujeme 1 degustační set.

Autorská práva

V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zde zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil.

Účastník odesláním soutěžního příspěvku výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele, územně neomezenou.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

Pravidla

Tato pravidla Vám budou dostupná po dobu trvání této soutěže a dále 30 dní ode dne ukončení soutěže. Vyhrazujeme si právo tato pravidla kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit. V takovém případě jsou změna pravidel či ukončení soutěže účinné okamžikem jejich zveřejnění.