SOUTĚŽE

Název soutěže

LÉTO S MUFLONEM

Předmět

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Léto s Muflonem“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost Pivovar Kunratice s.r.o., IČO: 03461602, se sídlem Vídeňská 405, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha 4 , zapsaná v obchodním rejstříku.

Podmínky

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet Facebooku nebo Instagramu, je starší 18 let a má trvalé bydliště v České republice.

Do soutěže se obvykle můžete zapojit přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním či zasláním soutěžního příspěvku. Přesný pokyn naleznete v soutěžním příspěvku.

Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a v rámci jedné soutěže má nárok jen na jednu výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Výhra

Výherci budou vyzváni, aby kontaktovali organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook/Instagram s kontaktními údaji pro zaslání výhry.

Nepřihlásí-li se výherce do 5 kalendářních dnů ode dne vyhlášení, propadá výhra organizátorovi.

O přesném způsobu předání výhry budou výherci informováni soukromou zprávou na Facebooku.

Organizátor neodpovídá za to, že si svou výhru řádně a včas nevyzvedl. V takových případech výhra propadá Organizátorovi bez jakékoli náhrady.

Na výhru nevzniká právní nárok, není možné ji vyplatit v penězích. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

Autorská práva

V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zde zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil.

Účastník odesláním soutěžního příspěvku výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele, územně neomezenou.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Meta Platforms a Meta Platforms za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Meta Platforms.

Pravidla

Tato pravidla Vám budou dostupná po dobu trvání této soutěže a dále 30 dní ode dne ukončení soutěže. Vyhrazujeme si právo tato pravidla kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit. V takovém případě jsou změna pravidel či ukončení soutěže účinné okamžikem jejich zveřejnění.