FOTOSOUTĚŽ

FOTOSOUTĚŽ - KRÁSY KUNRATIC A OKOLÍ

2. kreativní soutěž o pivní ceny

20.6. - 30.9. 2019

A Poster of Photo Competitions 2019

Vyhlašujeme druhý ročník fotosoutěže pořádanou Pivovarem Kunratice, která bude probíhat
od 20. 6. – 30. 9. 2019.

Můžete fotit přírodu, portréty, sportovní a turistické aktivity, architekturu, makro fotografie,  případně relaxaci spojenou s konzumací piva MUFLON a také slavné kunratické muflony. Cokoliv vás k tématu napadne.

Pro ty nejlepší z vás máme připravené skvělé pivní ceny.

Vybrané soutěžní fotografie budou vystaveny na vernisáži v říjnu 2019 na tradičním „Dni otevřených dveří Pivovaru Kunratice“. Zde budou vyhlášeni i vítězové. Nejlepší fotky budou zveřejněny i na našich webových a sociálních sítích.

O vítězích rozhoduje odborná porota z Pivovaru Kunratice.

Soutěžní fotografie zasílejte na  info@pivovarkunratice.cz. Do mailu uveďte údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt a název fotografie – např. „Na paloučku“). Přijetí fotografie bude potvrzeno zpětnou zprávou. Fotografie posílejte ve formátu JPEG v plné velikosti, může být focená čímkoliv.

Zasláním fotografie poskytuje soutěžící organizátorům soutěže právo využít fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití. Organizátoři nepřebírají přijetím fotografii jakoukoli odpovědnost za obsah fotografii a porušení práv třetích osob.

Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

  • Nebudou mít nic společného s tématem fotosoutěže.
  • Autor neuvede své skutečné osobní údaje
  • Fotografie byla pořízená jiným autorem.
  • Obsahují neetický a vulgární obsah.
  • Budou poslány po termínu konce soutěže.

Výherci budou předem kontaktováni, aby dorazili na slavnostní vyhlášení do pivovaru a nebo se dohodli o jiném způsobu převzetí ceny. Pokud se výherce nepodaří kontaktovat nebo odmítne cenu převzít, stává se výhercem další v pořadí. Rozhodnutí poroty je nenapadnutelné a výhru v soutěži nelze vymáhat nebo požadovat finanční náhradu.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na změnu pravidel v průběhu soutěže nebo soutěž zrušit bez udání důvodu.

Osobní údaje soutěžících budou zpracovány za účelem  administrace soutěže a za účelem navázání kontaktu se soutěžícími v průběhu soutěže.

Zasláním fotografie soutěžící prohlašuje, že:

  • Souhlasí s těmito podmínkami a pravidly soutěže.
  • Souhlasí se zveřejněním jména, věku a názvem fotografie na sociálních sítích v rámci divácké kategorie a vyhlášení výsledků soutěže.
  • Osoby zachycené na jeho fotografii souhlasí se zveřejněním fotografie a jejím použitím dle podmínek soutěže.
  • Fotografii pořídil osobně a má práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu.

Těšíme se na vaše zaslané fotografie

SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE 2018